Oferta dla przedsiębiorców

W swej codziennej praktyce zajmujemy się obsługę prawną przedsiębiorców we wszystkich dziedzinach prawa istotnych w działalności gospodarczej. Często pracujemy z naszymi Klientami od momentu wyboru formy prawnej prowadzenia działalności, rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i dalej – istniejącej już spółce pomagamy w tworzeniu i negocjowaniu umów, regulaminów, zarządzeń, układów zbiorowych pracy, okólników i innych aktów stanowiących prawną podstawę prowadzenia działalności gospodarczej.

Usługi Kancelarii obejmują wiodące dziedziny prawa związane z prowadzeniem działalność gospodarczej w szczególności:

Naszym klientom proponujemy różne możliwości współpracy, których forma i zakres są zawsze dostosowana do bieżących potrzeb Klienta z reguły oparte na stosownej umowie o współpracy. Przewidujemy umowy czasowe lub stałe z równymi formami wynagrodzenia.

Kancelaria stosuje kilka systemów rozliczeń

System rozliczeń godzinnych

wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin

System wynagrodzenia zryczałtowanego

wysokość wynagrodzenia jest stalą i określona stawką miesięczną w umowie

System z premią za sukces

w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia procentowa za wynik sprawy

System mieszany

na który składają się w/w lub inne zasady wynagradzania uzgodnione z Klientem

Z uwagi na elastyczność pracy i dynamikę zespołu obsługującego, Kancelaria dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdego Klienta prowadząc obsługę prawną także w języku angielskim.

Klienci indywidualni

Kancelaria kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych, świadcząc usługi prawne we wszystkich dziedzinach prawa z którymi stykają się osoby fizyczne, w szczególności z zakresu:

Kancelaria świadczy swoje usługi w różnorodnych, dopasowanych do potrzeb każdego klienta, formach:

Kancelaria prowadzi obsługę także w języku angielskim.

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego

Rozwijający się rynek działalności w interesie społecznym, użytku publicznego nie nastawionego na zysk, potrzebuje pomocy w rozwoju i poszukiwaniu odpowiednich form działania w sposób zgodny z prawem i jak najlepiej służący osiąganiu celów statutowych. Dlatego też wychodząc naprzeciw tym potrzebom pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy w zakresie świadczenia usług prawnych, zapraszając jednocześnie do kierowania do nas wszelkich pytań, jak również zachęcamy do spotkania w celu omówienia szczegółowych zasad i cen świadczonych przez nas usług.

Zakres obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię Radcy Prawnego obejmuje kompleksową obsługę prawną fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych, w tym w szczególności:

Naszym klientom proponujemy różne możliwości współpracy, które zawsze dopasowane są do ich indywidualnych potrzeb. Oferujemy kompleksową obsługę prawną związaną z funkcjonowaniem osób prawnych oraz prowadzoną działalnością a także pomoc prawną w konkretnej sprawie. Ponadto zapewniamy promocyjne ceny dla tych organizacji.

Bezpieczeństwo usług